menu collapse

DUURZAAMHEID


Bij de realisatie van het Klim & Avonturenbos is duurzaamheid vanaf het begin het uitgangspunt geweest.

Gouden Green Key
Rocks ’n Rivers heeft een Gouden Green Key. Hier is rekening mee gehouden bij de aanleg van de terreinen. Duurzaam gebruik van materiaal en behoud van de natuur wordt door de organisatie nagestreefd.

Samenwerking met duurzame partners
Voor de exploitatie van het Klim & Avonturenbos is bewust gekozen voor een combinatie van commerciële exploitatie en een maatschappelijke component. Er wordt op meerdere gebieden samengewerkt met duurzame partners. Hierdoor blijft de continuïteit van het Klim & Avonturenbos gewaarborgd voor de lange termijn.

Onderhoud en begeleiding van activiteiten
Het onderhoud van alle terreinen wordt deels verzorgd door de stichting Eetsj Outdoor, dat zich inzet om outdoor activiteiten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Daarnaast worden de deelnemers aan hun projecten ingezet bij de begeleiding van activiteiten.

Beschikbaar stellen van Klimbos aan derden
Het rolstoeltoegankelijke bomenparcours wordt 2x per jaar belangeloos ter beschikking gesteld aan de stichting Spieren voor Spieren. Zij nodigen kinderen met spierziekten uit om een dag activiteiten te komen doen in het Klimbos.

Expertise bij de aanleg
Bij de aanleg is vanaf het begin samengewerkt met Brabants Landschap en Landgoed Gorp & Roovert. Hierdoor is expertise over een duurzaam gebruik en behoud van de natuur in huis gehaald.

Expertise bij ontwikkeling
Het gratis Avonturenpad ‘Survival of the Fittest’ is ontwikkeld in samenwerking met het Brabants Landschap. Zij hebben het educatieve deel van de route ingevuld, waardoor een meerwaarde gecreëerd is.

Kortom, hier staat een uitje met een stevig fundament waarmee we nog jaren vooruit kunnen.

 

Partners

 

Kempische landgoederen

Roovertsche Leij

Goolse Geheimen

Rocks-N-Rivers

Brabants Landschap